VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Stebėsena 2016 m.

2016 m. pradėta Senamiesčio vertingųjų savybių, patvirtintų 2013 metais, stebėsena. Jau vykdoma senamiesčio panoramų fotofiksacija nuo Pilies, Trijų kryžių ir Bekešo kalnų, apžvalgos taškų Subačiaus-Maironio gatvių sankirtoje ir Šv. Jonų bažnyčios varpinėje. Metų pradžioje pradėtas smulkiųjų autentiškų pastatų, gatvių ir viešų erdvių infrastruktūros elementų fiksavimas, netrukus bus pradėta gatvių ir kiemų būklės stebėsena. Apie šio darbo metu aptiktus galimai neteisėtus paveldo objektų ar jų aplinkos tvarkybos darbus Agentūra informuoja savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyrių ir KPD Vilniaus teritorinį padalinį. Šios patirties pagrindu numatoma gerinti esamą kontrolės sistemą, viešai skelbti informaciją apie nustatytus pažeidimus ir pažeidėjus.

2016 m. pradžioje stebėsena vykdyta Pamėnkalnio, V. Šopeno, J. Basanavičiaus gatvėse, iki metų vidurio numatoma stebėseną baigti Pamėnkalnio, V. Šopeno, J. Basanavičiaus, Aukštaičių gatvėse, o iki metų pabaigos Pylimo, Malūnų, Polocko, Subačiaus gatvėse. Viso kasmet atliekame nuo 50 iki 70 objektų stebėseną, apimančią kompleksinį apžiūros aktų ir nuotraukų parengimą bei viešą paskelbimą VSAA interneto puslapyje.

Siekdami gerinti Senamiesčio stebėsenos kokybę ir ją aktualizuoti, kviečiame miesto gyventojus rašyti mums arba siųsti nuotraukas, susijusias su Senamiesčio panoramų, viešųjų erdvių, gatvių, pastatų ir aplinkos gerbūvio, inžinerinės ar kitos įrangos istorija ir būklės kaita.