VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

STEBĖSENA

Įgyvendindama  UNESCO pasaulio paveldo konvencijos gaires Agentūra nuo 2010 m. vykdo valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną. Šiuo metu jau apžiūrėta 300 objektų – atlikta fotofiksacija, parengti apžiūros aktai, skaitmenizuoti ankstesni objektų apžiūros dokumentai. Šis darbas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir atitinkamais Kultūros ministro įsakymais. Agentūra nuosekliai kaupia ir sistemina šiuos duomenis tikslinėje viešai prieinamoje duomenų bazėje.

2016 m. pradžioje stebėsena vykdyta Pamėnkalnio, V. Šopeno, J. Basanavičiaus gatvėse, iki metų pabaigos numatoma stebėseną atlikti Aukštaičių gatvėse, Pylimo, Malūnų, Polocko, Subačiaus gatvėse. Viso kasmet atliekame nuo 50 iki 70 objektų stebėseną, apimančią kompleksinį apžiūros aktų ir nuotraukų parengimą bei viešą paskelbimą duomenų bazėje VSAA interneto puslapyje.

2015 metais pradėtas smulkiųjų autentiškų pastatų, gatvių ir viešų erdvių infrastruktūros elementų fiksavimas. Tęsiant šį darbą 2016 m. pradėta ne tik atskirų pastatų, bet bendrų vietovei vertingųjų savybių (Senamiesčio vertingosios savybės), patvirtintų 2013 metais, stebėsena: stebima senamiesčio panoramų kaita nuo Pilies, Trijų kryžių ir Bekešo kalnų, apžvalgos taškų Subačiaus-Maironio gatvių sankirtoje ir Šv. Jonų bažnyčios varpinėje. 2017 m. pradėta Senamiesčio gatvių perspektyvų stebėsena; pradedamos stebėti naujos statybos, įtakojančios  senamiesčio gatvių išklotines, urbanistinę struktūrą, panoramas, numatoma stebėti susiformavusias viešąsias erdves buvusio užstatymo vietose – jų gerbūvio įrangą, naudojimą ir kaitą.

Ilgainiui, rengdami periodines ataskaitas UNESCO PPC su ekspertų pagalba apibendrinsime, kaip tai įtakoja bendrą aplinką, kitas vertingąsias savybes ar konkrečius saugomus objektus: pastatus, ansamblius, kt. 

Apie šio darbo metu aptiktus galimai neteisėtus paveldo objektų ar jų aplinkos tvarkybos darbus Agentūra informuoja savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyrių ir KPD Vilniaus teritorinį padalinį. Šios patirties pagrindu gerinama esama kontrolės sistema, viešai skelbiant informaciją apie nustatytus pažeidimus ir pažeidėjus.

20160324 20160323 20130516