VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Skvero priešais Šv. Onos bažnyčią projektinių pasiūlymų aptarimas

Gegužės 28 d. agentūroje įvyko 3-iasis skvero priešais Šv. Onos bažnyčią projektinių pasiūlymų aptarimas.

Erdvė priešais Šv. Onos bažnyčią yra viena iš svarbiausių ir turistų labiausiai lankomų vietų Vilniaus senamiestyje. Pirmas šios erdvės sutvarkymo projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei įvyko 2018-09-11 d., antras – 2018 11 12 d. Šių ankstesniųjų viešų pristatymų tikslas – viešai aptarti ir rinkti pagrindines idėjas, pastabas ir pasiūlymus, kuriomis remiantis būtų rengiamas galutinis viešosios erdvės tvarkymo projektas. Projektinių pasiūlymų sprendinius pristatė SĮ ,,Vilniaus planas” architektai, susitikimus  vedė  VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir MB „Homo Eminens” komanda.

Ankstesniųjų viešų diskusijų metu išsakytos pastabos ir siūlymai:

–          ar projektiniai pasiūlymai pakankamai kontekstualūs? Su šiuo klausimu buvo siejami naudojamų elementų medžiagiškumo, paliekamų ar atkuriamų objektų istoriškumo klausimai;

–          ar buvo pakankamai  atsižvelgta į esamą situaciją ir į galimas naujos erdvės pasekmes? Su šiuo klausimu buvo siejamas saugumo klausimas sujungus erdvę su Maironio g., parkavimo klausimas; esamas žmonių judėjimas erdvėje;

–          rengtini dveji alternatyvūs projektiniai sprendimai: viename numatant tik minimalių, šiandien esamų poreikių sprendimą, kitame kompleksiškai formuojant viešąją erdvę bei aikštę, naikinant parkavimo vietas, numatant aplinkos gerbūvio elementus, pertvarkant želdynus taip, kad jie netrikdytų architektūrinių ansamblių apžvalgos; analizuoti galimybę formuoti erdves lauko kavinei ir/ ar kioskui;

–          dauguma dalyvavusių pasisakė už daugumos esamų medžių, o gyventojai – už parkavimo vietų išsaugojimą; bet dauguma siūlė ženkliai mažinti parkavimo vietas, numatyti aplinkos gerbūvio elementus: gertuvę ar fontaną, suoliukus ar terasas sėdėjimui, informacinių ženklų apie buvusius istorinius statinius ir istorinius vietos vaizdus įrengimą.

Viešajame dviejų alternatyvių projektinių pasiūlymų aptarime 2019 05 28 d. dauguma dalyvavusiųjų pritarė kompleksiniam aikštę formuojančiam projektui (1-as variantas, su laiptais). Siūlyta: naikinti sienutę, šiuo neestetišku peraukštėjimu grubiai erdvę atkertančią nuo bažnyčios ir Maironio g.; pėsčiųjų perėją perkelti link pastato Maironio g. 9, arčiau paminklo A. Mickevičiui, nes apžiūrėjus Šv. Onos bažnyčią dauguma turistų keliauja Užupio arba A. Mickevičiaus paminklo link; dar iki  1 m. siaurinti Maironio g. sukuriant sulėtinto/ saugaus eismo atkarpą aikštės sandūros su gatve atkarpoje, platinant šaligatvį priešais Šv. Onos bažnyčią (Šv. Onos bažnyčios bendruomenės atstovo pageidavimas);  prie pastato Maironio g. 9 įrengti analogiškus numatytiems tiesiai prieš Šv. Onos bažnyčią suoliukus ar atramines sienutes (nes dabar žmonės sėda net ant namo palangių); ženkliai mažinti ar visai naikinti parkavimo vietas (vietos gyventojai tam nepritarė), numatant alternatyvų parkavimą gyventojams Šv. Brunono g. ar kitur; numatyti buvusios koplytėlės (sienos nišoje) restauravimą/ atkūrimą; įrengti atminimo ženklą buvusioms šioje vietoje kapinėms; aikštės ir ją kertančių gatvelių grindimui naudoti keramines/klinkerio trinkeles (kaip Bernardinų skg. Ir Šv. Mykolo g., ne (tik) granitą) jas klojant pagal gatvelių kryptis; nenaudoti/ neatkūrinėti akmenų grindinio; suformuoti žaliąsias zonas: vejas ar gėlynus, formuosiančius „nevaikščiojimo buferį“ prieš gyvenamus namus, turinčius langus ar duris į aikštę; tobulinti aikštės apšvietimo sprendimą, nes numatytieji stulpai trikdys architektūros apžiūrą ir  fotografavimą; maksimaliai išsaugoti esamus medžius.

Svarstyme dalyvavęs architektas prof.  Marius Šaliamoras priminė, kad 2013 m. Savivaldybė drauge su Vilniaus dailės akademija yra organizavusi konkursą meno kūriniui prieš Šv. Onos bažnyčią sukurti. Viena iš laimėjusiųjų idėjų – sukurti suolus, kurių formos atkartotų Šv. Onos bažnyčios gotikines profilines plytas. Konkurso idėjos tuomet nebuvo įgyvendintos.