VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Šv. Onos skvero tvarkyba

Šių metų vasarą vykusiame pasitarime pas Vilniaus vicemerą buvo pritarta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros iniciatyvai sutvarkyti skverą priešais Šv. Onos bažnyčią Maironio ir Bernardinų gatvių kampe. Rugsėjo mėnesį Savivaldybės Miesto plėtros departamentas parengė darbo užduotį šio skvero sutvarkymo projektiniams pasiūlymams parengti. Šiuo projektu siekiama sutvarkyti nenaudojamą teritoriją priešais bažnyčią, sukurti patogią ir patrauklią aplinką visiems norintiems grožėtis bei fotografuoti šį unikalų architektūrinį ansamblį.

Departamento užsakymu projektinius pasiūlymus rengs SĮ Vilniaus planas. Gruodžio pradžioje atlikti šios teritorijos archeologiniai žvalgybiniai tyrimai (Tyrimų pažyma), 3 šurfai (vadovas Linas Girlevičius). Jų metu atrasti keli palaidojimai, XIX a. akmenų grindinio liekanos, šurfe (perkasoje) prie Maironio g. rastas buv. klasicistinės varpinės (matomos pridėtoje nuotraukoje) pamato kampas, rastas 1655 m.  M. Moreliovskio plane pažymėto kryžiaus pamatas. Informacija bus patikslinta, pabaigus archeologinių tyrimų ataskaitą. Atsižvelgiant į archeologinius ir istorinius tyrimus gali būti tikslinama projektavimo užduotis. Projektinių pasiūlymų medžiaga bus paviešinta agentūros internetinėje svetainėje.