VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Dalyvavimas Europos Sąjungos ir kituose tarptautiniuose projektuose yra geriausias būdas gauti naujausių žinių apie vadybos būdus, priemones ir patirtį, o jos pagrindu tobulinti savo kvalifikaciją ir veiklą lygiuojantis į pažangiausiuosius. Tarptautinės patirties pažinimas ne tik gilina profesines žinias ir savimonę, bet ir sudaro galimybes savianalizei bei nuosekliam inertiškos ir nebevaisingos praktikos šalinimui.


2017 – 2018 m. dalyvaujame projekte „Pasaulio paveldo kelionės Europos Sąjungoje“. Projekto vykdytojas – UNESCO Pasaulio paveldo centras, pagrindinis partneris – „National Geographic“. Projektą finansuoja EK, jame dalyvauja Europos kelionių komisija. Projekto tikslas – UNESCO pasaulio paveldo vietovių Europos Sąjungoje viešinimas tolimosioms užsienio rinkoms pagal  teminius maršrutus.

2017 – 2019 m. įgyvendinamas ES Horizon 2020 (pogrupis: Kultūros paveldas kaip tvaraus augimo varomoji jėga) projektas ROCK (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge cities).

2012–2014 m. įgyvendintas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG IVC projektas HERITPROT – „Gaisrų prevencija ir gaisrų gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestų istoriniuose centruose“.

2012–2014 m. įgyvendintas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG IVC projektas INNOCRAFTS „Amatininkystės naujovės verslo politikoje“.

KITI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

BENDRADARBIAUJAME SU TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS:

UNESCO WHC (Pasaulio paveldo centras)
ICCROM (Tarptautinis kultūros vertybių išsaugojimo ir restauravimo mokymo centras)
OWHC (Pasaulio paveldo miestų organizacija)
UNDP (Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje)
ICOMOS (Tarptautinė paminklų ir saugotinų vietų taryba)