VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

ROCK projektas (ES Horizon 2020)

Nuo 2017 m. gegužės mėnesio Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra dalyvauja vienos konkurencingiausių Europos Sąjungos programų Horizon 2020 (pogrupis: Kultūros paveldas kaip tvaraus augimo varomoji jėga) finansuojamame projekte ROCK (Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge cities). Projekte dalyvauja 9-ios savivaldybės, 5 universitetai, verslo asociacijos, įmonės, ekspertai. Vadovaujantys partneriai – Bolonijos miesto savivaldybė ir Bolonijos universitetas. Dalyvaujantys miestai suskirstyti į perteikiančius savo patirtį (Role models) ir perimančius patirtį (Replicators). Vilnius pasirinktas kaip vienas iš pavyzdinių miestų, galintis perteikti savo patirtį kitiems miestams (Role model). Tai  Vilniaus senamiesčio – UNESCO pasaulio paveldo vietovės atnaujinimas, paveldo vertės pristatymas ir propagavimas, bendruomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas, įtraukimas į atnaujinimo procesą.

Kitas projekto partneris iš Lietuvos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Horizon 2020 projektai yra mokslinio tiriamojo pobūdžio, todėl universitetų dalyvavimas yra labai svarbus. Universiteto pasiūlyta Vilniaus patirties tema – optimaliausias kultūros paveldo panaudojimas naudojant daugiakriterinę didelių duomenų ir teksto analizės rekomendacinę sistemą.
Straipsnis „Unikalu pasaulyje: šviesų festivalyje vilniečių emocijos virs Trijų kryžių apšvietimo spalvomis“
Straipsnis „Vilniuje vykdomas pasaulyje unikalus eksperimentas: aiškėja pirmieji rezultatai“
Vilniaus prisistatymas projekto partneriams

Projekto miestų – partnerių gerosios patirtys

Projekto „ROCK“ seminaras 2018 02 01 d.

Vilnius dalinasi patirtimi su Skopje

Seminaras „Urbanistinis paveldas ir vieša komunikacija“ 2018 05 22 d.

Tris metus truksiančio projekto metu siekiama sukurti inovatyvias istorinių miestų centrų regeneravimo strategijas, miestų integruoto valdymo planus, naudojant pažangiausius aplinką tausojančius modelius, miestų rinkodarą, didinant miestų saugumą, skatinant bendruomenių iniciatyvas iš apačios.

EUROCK

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 730280.