VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Ryšiai su Jotalando regionu (SE)

2015-10-07 d. LR Kultūros ministerijoje įvykusio Partnerysčių seminaro metu susipažinome su Vakarų Jotalando regiono (Vastra Gotalandsregionen) Västarvet kultūros paveldo organizacijos atstovais. Ši organizacija rūpinasi regiono gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu ir priežiūra, archeologija, amatais, edukacija. Vastarvet amatų ir statybos restauravimo centras užsiima paveldo pastatų apžiūromis, dokumentacija, konsultuoja ir organizuoja kursus pastatų išsaugojimo, priežiūros ir atnaujinimo klausimais. Vastarvet organizacija sutiko bendradarbiauti ir 2016 m. pavasarį priimti Vilniaus paveldosaugos specialistų delegaciją apsikeisti patirtimi medinės architektūros paveldo priežiūros srityje. Suderinę būsimos stažuotės tikslus ir programą, 2015 m. pabaigoje pateikėme paraišką finansavimui per Lietuvos kultūros tarybą (atsakymo laukiame).

Iš savo pusės pakvietėme dalyvauti Švedijos atstovus  dalyvauti tarptautinėje amatų konferencijoje Vilniuje 2015-11-12 d. Konferencijoje pranešimus perskaitė dvi švedų ekspertės. Mia Lindgren perskaitė pranešimą “Trys skirtingi keliai į amatų praktiką. Tradicinių amatų mokymo sistemos Švedijoje apžvalga“, o Ulrika Lindh „Parama kvalifikuotiems meistrams, dirbantiems su tradiciniais pastatais“.