VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

INTERREG IVC projektas HERITPROT „Gaisrų prevencija ir gesinimo sistemų tobulinimas Pasaulio paveldo miestuose“

heritprot_19heritprot_09heritprot_01

Projektas HERITPROT buvo vykdomas 2012–2014 m. Jo metu analizuojama Europos istorinių miestų patirtis, saugant ir gelbstint kultūros paveldo vertybes gaisrų metu. Projekto partneriai – devynių Europos miestų atstovai: Cuencos, Holloko, Rygos, Sighišoaros, Varšuvos miestų savivaldybės, Tenerifės priešgaisrinio gelbėjimo konsorciumas (vadovaujantis partneris), Azorų civilinės saugos tarnyba, Merseyside priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra drauge su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba (toliau – VAPGV).
Dalyvavimas projekte suteikė galimybę įgyti vertingos gaisrinės saugos organizavimo Europoje patirties. Projekto įgyvendinimo metu surengti mokymo ir pasikeitimo patirtimi seminarai visuose partnerių miestuose. Parengta virš 50 gerosios praktikos pavyzdžių, kuriuos siūloma panaudoti organizuojant gaisrų prevenciją ir gaisrų gesinimą istoriniuose miestuose. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugai ir evakavimui gaisrų metu. Gerųjų praktikų aprašymai patalpinti projekto leidinyje anglų kalba:
A Good Practice Manual for Fire Protection in World Heritage Cities (Gaisrinės saugos Pasaulio paveldo miestuose gerosios praktikos vadovas)
Projekto Vilniaus darbo grupė surengė eilę seminarų ir tarpinstitucinių pasitarimų, kuriuose dalyvavo LR Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus miesto muziejų, Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovai. Pristatyti istorinių miestų gaisrinės saugos planai ir kilnojamųjų kultūros paveldo vertybių evakavimo tvarka Europos partnerių miestuose. Pritarus Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, nuspręsta, kad pritaikant pažangią Europos patirtį reikia parengti Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planą (schemą) GIS duomenų pagrindu. Priemonė – parengti Vilniaus senamiesčio gaisrinės saugos planą buvo įtraukta į 2014-03-06 d. patvirtintą „Gaisrų prevencijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje priemonių planą“. 2014 metų viduryje Savivaldybės Miesto plėtros departamentas užsakė parengti šį planą SĮ „Vilniaus planas“. 2015 m. planas parengtas ir perduotas naudoti VAPGV.
2014 m. spalio 17 d. surengta baigiamoji projekto HERITPROT konferenciją (
konferencijos programa). Pasibaigus projektui, agentūra toliau bendradarbiauja su Vilniaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, LR Kultūros ministerija ir Kultūros paveldo departamentu, stiprinant gaisrinę saugą Vilniaus senamiestyje – UNESCO pasaulio paveldo vietovėje.

Projektas finansuojamas per INTERREG IVC programą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.

Projekto interneto svetainė:  http://www.heritprot.com/node

Daugiau informacijos (archyvas):
Jūratė Raugalienė
tel. (8 5) 212 7723
el. paštas
j.raugaliene@vsaa.lt