VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Trijų sostinių bendradarbiavimo seminaras

Rugsėjo 23-24 d. Vilniuje, Agentūra rengia regioninį seminarą „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“. Tikslinės seminaro temos: ,,Istorinių pastatų savininkų įtraukimo bei finansinės paramos procesai” ir ,,Šiuolaikinė architektūra UNESCO pasaulio paveldo vietovėse”. Pranešimus skaitys Talino miesto savivaldybės Paveldosaugos skyriaus, Rygos savivaldybės Plėtros departamento ir Agentūros specialistai, o diskutuoti galės visi dalyvausiantys Seminare. Į Seminarą maloniai kviečiame atsakingųjų institucijų ir bendruomenių atstovus. Seminaras vyks VSAA agentūros salėje anglų kalba.
Vilnius Program_EN (anglų k.)

Seminaras yra to paties pavadinimo tarptautinio projekto, skirto sostinių Senamiesčių įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 25-mečiui, dalis. Jo tikslas – pradėti kurti atvirą duomenų ir bendradarbiavimo platformą, atspindinčią trijų sostinių: Rygos, Talino ir Vilniaus – UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtis.  Projektą remia Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa Nordic Culture Point, jo trukmė 2020 05 18–2021 10 15 d.

Pirmasis projekto seminaras įvyko Rygoje 2020 m. liepos 8 – 10 d. Jo metu Rygos Rotušėje atidaryta paroda „Vilniaus senamiesčio apsauga ir tvarkyba 1994 – 2019“. Antrasis vyko Taline 2021 m. liepos 14 – 15 d., jo metu lankyti vertingiausi paveldo objektai, ir restauruojami ir pritaikomi šiuolaikiniam naudojimui apleisti istoriniai pastatai bei teritorijos.  Abiejuose seminaruose pristatytos miestų paveldo objektų puoselėjimo ir gyventojų dalyvavimo šioje srityje patirtys, naujos architektūros istorinėje aplinkoje iššūkiai ir pasiekimai, diskutuojama šiais ir susijusiais klausimais.

Culture_ENG_SMALL