VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Viešųjų erdvių planavimo aptarimai

Reguliarūs vieši projektinių pasiūlymų pristatymai bei svarstymai Agentūroje pradėti 2019 m. kovo 26 d. Daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukė ne projektuojami pavieniai objektai, o viešosios erdvės (skveras priešais Šv. Onos bažnyčią, Kalnų parko teritorija, Šv. Stepono skveras ir gatvė, Vokiečių gatvė).

Erdvė priešais Šv. Onos bažnyčią yra viena iš svarbiausių ir turistų labiausiai lankomų vietų Vilniaus senamiestyje. Agentūroje vyko trys šios erdvės sutvarkymo projektinių pasiūlymų pristatymai visuomenei (2018-09-11 d., 2018 11 12 d. ir 2019-05-28 28 d.).  Viešų pristatymų tikslas – aptarti idėjas, pastabas ir pasiūlymus, kuriomis remiantis būtų rengiamas galutinis viešosios erdvės tvarkymo projektas. Projektinių pasiūlymų sprendinius pristatė SĮ ,,Vilniaus planas” architektai, susitikimus  vedė  VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir MB „Homo Eminens” komanda. Buvo svarstoma, ar projektiniai pasiūlymai pakankamai kontekstualūs, ar buvo pakankamai  atsižvelgta į galimas naujos erdvės pasekmes: saugumo klausimas sujungus erdvę su Maironio g., parkavimo klausimas; esamas žmonių judėjimas erdvėje. Siūloma numatyti aplinkos gerbūvio elementus, analizuoti galimybę formuoti erdves lauko kavinei ir/ ar kioskui. Dauguma dalyvavusių pasisakė už esamų medžių, o gyventojai – už parkavimo vietų išsaugojimą; bet kita dalis siūlė ženkliai mažinti parkavimo vietas. Viešajame dviejų alternatyvių projektinių pasiūlymų aptarime 2019 05 28 d. dauguma dalyvavusiųjų pritarė kompleksiniam aikštę formuojančiam projektui (variantas su laiptais). 2020 m. bus rengiamas Šv. Onos skvero sutvarkymo techninis projektas.

2019-10-10 d. agentūroje vyko viešas  visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato – Kalnų parko teritorijos tvarkymo projektavimą (Protokolas 2019-10-10).  Projektavimo darbai vykdomi siekiant Kalnų parko teritoriją pritaikyti geresniam ir saugesniam lankymui ir naudojimui, suformuojant kultūriniam turizmui pritaikytą infrastruktūrą. Parengto techninio projekto sprendinių įgyvendinimui yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Valstybės investicijų programos lėšos. Ankstesnis techninio projekto pristatymas visuomenei vyko 2019-07-01 d. Susirinkimą moderavo agentūros vadovas G. Rutkauskas, projektą pristatė Andrius Skorupskas (l. e. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus pareigas) ir Judita Balaišytė  (architektė, projekto dalies vadovė, UAB „Enero“). Pristatyti projektiniai pasiūlymai, atsižvelgiant į ankstesnių viešų pristatymų metu gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Patikslintas šalinamų medžių skaičius – 180 vnt. (pirmajame variante buvo numatyta iškirsti 666 medžius), didesnė dalis kirstinų želdinių yra savaiminiai ir invaziniai medžiai ir krūmai. Archeologinių tyrimų metu rastos carinio įtvirtinimo liekanos ant Trijų kryžių kalno, todėl į šalį patraukta projektuojama aikštelė; projekte sumažintas gruntinių takų skaičius, numatytas Altanos kalno bokštelio tvarkymas. Projekte atsisakyta mažosios architektūros projektavimo (nes praeitame susirinkime buvo sukritikuoti sprendiniai); bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės dėl mažosios architektūros. Išsakytos įvairios kritinės pastabos, siūlymai ir klausimai buvo racionalūs ir įdomūs, padėsiantys projekto užsakovams ir rengėjams atitinkamai tikslinti sprendinius.

Viešų svarstymų pasėkoje pradėta nauja praktika, kai su visuomene aptarinėjamos būsimų viešųjų erdvių tvarkybos projektų rengimo užduotys, jų turinys. Tokio pobūdžio diskusijos kilo dėl  Vokiečių g. (2019-09-23 d.) ir Šv. Stepono g. skvero (2019-09-25 d.) Užduotis_Stepono. Antrasis viešasis susirinkimas  dėl Šv. Stepono g. skvero vyks Agentūroje 2020-01-28 d. 17.30 val.

2019 m. peržiūrėjus 2015-aisiais metais rengtus Vokiečių gatvės atnaujinimo sprendinius, jų suderinamumą su šiandieniais šios, vienos svarbiausių ir judriausių senamiestyje, viešosios erdvės naudojimo ir tvarkybos poreikiais, nuspręsta organizuoti atvirą architektūrinį konkursą šios teritorijos tvarkymui. 2019-09-23 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje įvyko viešas susirinkimas, kuriame aptartos konkurso užduoties Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektui sąlygos. Vilniaus vyriausias architektas M. Pakalnis susirinkusiems pristatė istorinę gatvės raidą bei dabartinės situacijos analizę, kuria remiantis bus rengiama konkurso užduotis. Pasitarime dalyvavę vietos gyventojai pasiūlė į užduotį įtraukti automobilių srautų ir parkavimo mažinimą šioje teritorijoje, dviratininkų ir pėsčiųjų srautų suderinamumo bei želdynų formavimo gerinimą, atsižvelgiant į buvusį ir esamą užstatymą, atidengiant senųjų pastatų architektūrą, gerinant aplinkinių pastatų insoliaciją. 2020 m. bus skelbiamas konkursas Vokiečių g. atnaujinimo projektiniams pasiūlymams parengti.

Agentūra ateityje numato iki viešojo susirinkimo skirti daugiau laiko išankstinėms vietos gyventojų ir verslininkų apklausoms, gautų siūlymų aptarimui Plėtros departamente ir viešam apibendrinimui.