VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Virtualus pasitarimas Varšuvoje

2020 09 28 d. įvyko Pasaulio paveldo miestų organizacijos (PPMO) Centrinės ir Rytų Europos regiono narių virtualus pasitarimas, skirtas Varšuvos įrašymo į UNESCO  PP sąrašą 40mečiuikurio metu pristatyti pranešimai iš Baku, Banská Štiavnica, Budapešto, Dubrovniko, Krokuvos ir Vilniaus.

Pirmieji 3 pranešimai apžvelgė senamiesčių tvarkybos raidą iki Covid-19 laikotarpio, pabrėždami augantį finansavimą tvarkybos darbams ir paramą pastatų savininkams. Dubrovniko ir Krokuvos atstovai atskleidę per paskutiniuosius 5 metus ženkliai augusį turizmą bei savivaldos investicijas į jo infrastruktūrą bei paslaugų kokybę, apgailestavo dėl pasaulinės pandemijos poveikio, lėmusio šios ekonomiškai itin reikšmingos srities smukimą.

Vilniaus pristatyme akcentuotas visuomenės dalyvavimo paveldosaugos procesuose skaidrumo ir intensyvumo augimas. Agentūros vadovas pristatė pandemijos įtakoje Vilniuje kuriamas jaunuomenės paveldosauginio švietimo, viešų diskusijų naujų projektų ir rezonansiniais klausimais bei aktualios informacijos prieinamumo gerinimo priemones.

Apibendrinant renginį daugiausiai diskutuota apie augantį virtualios komunikacijos ir bendradarbiavimo priemonių poreikį.