VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Vokiečių g. rekonstrukcijos planai

2019 m. peržiūrėjus 2015-aisiais metais rengtus Vokiečių gatvės atnaujinimo sprendinius, jų suderinamumą su šiandieniais šios, vienos svarbiausių ir judriausių senamiestyje, viešosios erdvės naudojimo ir tvarkybos poreikiais, nuspręsta organizuoti atvirą architektūrinį konkursą šios teritorijos tvarkymui. 2019-09-23 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje įvyko viešas susirinkimas, kuriame aptartos konkurso užduoties Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektui sąlygos.

Vilniaus vyriausias architektas M. Pakalnis susirinkusiems pristatė istorinę gatvės raidą bei dabartinės situacijos analizę, kuria remiantis bus rengiama konkurso užduotis. M. Pakalnis atskleidė nepakankamą buvusių 2015 m. projektinių pasiūlymų sprendinių funkcionalumą teritorijos naudojimo atžvilgiu ir akcentavo tuomet atliktų želdynų, viešojo eismo, apšvietimo, aplinkos gerbūvio ir visuomenės nuomonių analizės svarbą. Jis taip pat priminė, kad buvusio užstatymo atkūrimas yra sudėtingų kompleksinių sprendimų, o todėl tolimesnės ateities klausimas, kurio įgyvendinimo galimybė numatyta Senamiesčio specialiajame plane.

Pasitarime dalyvavę vietos gyventojai pasiūlė į užduotį įtraukti automobilių srautų ir parkavimo mažinimą šioje teritorijoje, dviratininkų ir pėsčiųjų srautų suderinamumo bei želdynų formavimo gerinimą, atsižvelgiant į buvusį ir esamą užstatymą, atidengiant senųjų pastatų architektūrą, gerinant aplinkinių pastatų insoliaciją.

Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projekto konkursą numatoma skelbti š.m. lapkričio mėnesį.

2015 m. buvo parengti ir viešai pristatyti Vokiečių g. sutvarkymo projektiniai pasiūlymai. Tais pačiais metai įvyko dar keturi šių pasiūlymų aptarimai su vietos bendruomenėmis, kurių metu buvo išsakytos įvairios nuomonės, pateikta daug pastabų ir pasiūlymų (nuotraukose – aptarimas Vilniaus rotušėje).