VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Želdynų tvarkymas Senamiestyje

Vieni vertingiausių ir lankomiausi Senamiesčio architektūros ansambliai, – Šv. Onos, Bernardinų, Reformatų, Pranciškonų, Šv. Mikalojaus, Šv. Kryžiaus (Bonifratų) bažnyčios ir Skaisčiausios Dievo Motinos bei Šv. Mikalojaus cerkvės nuo 1970-ųjų metų yra gožiami daugeliu atveju savaiminės kilmės, dabar jau pasenusių ir menkai prižiūrimų  medžių. XIX a. vidurio – XX a. pirmos pusės nuotraukos bei J. K. Vilčinskio 1857 m. „Vilniaus albumo“  graviūros liudija, kad istorinėje miesto dalyje dominavo pastatų architektūra, o buvę reti pavieniai medžiai buvo nuolat prižiūrimi ir atsodinami.

2017-03-30 d. Agentūra inicijavo pirmąją diskusiją – svarstymą tema „Želdynai istorinėje aplinkoje“ su Savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų specialistais. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus,  Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos arboristikos centro, Savivaldybės želdynų visuomeninės komisijos, asociacijos „Gelbėkime Vilniaus medžius“,  draugijos „Žalioji Vilnija“, Botanikos instituto Gamtos tyrimų centro atstovai. Posėdžio metu buvo išdėstytos nuomonės ir pateikti siūlymai bei išvados, jog mieste yra tik nedidelė dalis suprojektuotų ir pasodintų bei profesionaliai prižiūrimų medžių, kita didžioji dalis – neprižiūrimi, savaiminės kilmės medžiai. Pasiūlyta suformuoti principines miesto savivaldybės nuostatas dėl medžių tvarkymo Vilniaus senamiestyje – UNESCO saugomoje Pasaulio paveldo vietovėje. Taip pat supažindinti visuomenę apie priimtus sprendimus želdynų tvarkybos klausimais.

2017 balandžio mėnesį Agentūra kartotinai organizavo posėdį tik su želdynų specialistais, siekdama įvertinti želdynų priežiūros ir būklės tyrimų, inventorizacijos padėtį, pasitarti dėl planavimo bei tvarkybos darbų poreikių. Posėdžio metu nuspręsta, jog  būtina vykdyti sistemišką medžių tvarkybą: sudaryti darbo grupę,  sukurti nuostatas ir tvarką dėl medžių tvarkymo Vilniaus istoriniame centre. Agentūra, panagrinėjusi Vilniaus savivaldybės 2009 – 2017 metais atliktą inventorizaciją medžių būklei įvertinti istoriniame miesto centre, preliminariai nustatė, kad šalia minėtų 8 kultūros paveldo statinių pusė medžių yra patenkinamos, o vienas ketvirtadalis blogos būklės, didžiąją medžių dalį rekomenduojama genėti, o keletą pašalinti. Agentūra sieks, kad sudarius VMS specialistų darbo grupę ir priėmus reikiamus sprendimus, 2018 m. kovo – balandžio mėn. būtų pradėtas deramas ir nuoseklus medžių tvarkymas architektūros paminklų aplinkoje. Apie šiuos darbus Agentūra nuolat informuos visuomenę bei kvies juose dalyvauti savanorius.

 

Irena Sakalauskienė

Vyr. specialistė, tel. 8 5 2122535