OLD TOWN RENEWAL AGENCY

  • Lietuviškai

RENEWAL ACTIVITIES

Restoration of mural painting

A number of mural paintings were restored in Vilnius Old Town during 2000 – 2005 following the implementation of the municipal programme “Lost Vilnius”:

Paveikslas Aušros vartuose iš Bazilijonų g. pusės Bernardinų sk. pastatų sienų tapyba Pranciškonų bažnyčios Šv. Lauryno koplyčios frontono freskos Paveikslas Šv. Kryžiaus bažnyčios fasade Chodkevičių rūmų sienų tapyba Pastato Domininkonų g. 6 sienų tapyba

Mural painting of the Gates of Dawn, Bazilijonu St.
Mural painting of buildings in Bernardinu St. 3 and 5
Mural painting of St. Laurence Chapel of Franciscan Church, Traku St. 9
Mural painting of St. Cross’ Church facade, L. Guceviciaus St.
Mural painting of Chodkeviciai Palace (Vilnius Picture Gallery)
Mural painting of building in Dominikonu St. 6