VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Galerijų-dirbtuvių sąrašas

Savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programoje šiuo metu dalyvauja 14 galerijų-dirbtuvių. Pagal specialiąsias lengvatinės nuomos sąlygas patalpose vykdoma amatų bei gamybos procesų demonstravimas, mokymai, gaminių ir kūrinių eksponavimas ir pardavimas, parodos.

1. Vilniaus puodžių cechas 
2. Juodosios keramikos galerija-dirbtuvė „Molio laumė” 
3. Atvira keramikos dirbtuvė-galerija „Amatų gildija”
4. Galerija-dirbtuvė „Vitražo manufaktūra” 
5 Galerija „Sauluva” 
6. Baltijos gintaro meno centras 
7 Auksakalių gildijos galerija „Meno niša” 
8. VšĮ Juvelyrikos mokykla „Vilnensis“
9. Klubas „Menas sau“
10.  Senųjų amatų dirbtuvės:
10.1. Amatininkų klubas „Dvaro meistrai“
10.2. Tekstilės dirbtuvė „Gražioji skiautė“
11. Karpinių salonas
12. Gintaro figūrų muziejus „Amber”
13. „Jūratė.eu”
14. Amatų ir menų centras „Nauja Sirena”

Galerijos-dirbtuvės vis daugiau dėmesio skiria edukaciniams užsiėmimams dirbant su vaikais bei moksleiviais. Užsiėmimų tikslas – supažindinti visuomenę su tradiciniais menais ir amatais, suformuoti prielaidas senųjų amatų atgaivinimui, sudominti užsienio turistus.
2006 m. buvo įsisteigta Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.