VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

APIE MUS

Paslaugos

1. Savivaldybės dalinai finansuojamos kultūros paveldo statinių tvarkybos programos (PARAMA BENDRUOMENEI):
Konsultacijos, prašymų priėmimas, sutarčių pasirašymas, tvarkybos darbų vertinimas.

2. Tarptautinis bendradarbiavimas (pagal tarptautinių konvencijų nuostatas ir miesto poreikius):
Bendradarbiavimas su regiono UNESCO PASAULIO PAVELDO MIESTAIS kuriant ir įgyvendinant senamiesčių apsaugos, tvarkybos, STEBĖSENOS, garsinimo  ir kitus aktualius projektus.
Bendradarbiavimas su UNESCO Pasaulio paveldo centru, ICCROM, ICOMOS ir PPMO tobulinant senamiesčių apsaugos, tvarkybos, stebėsenos ir kitas patirtis bei dalinantis savąja.
Kurti Centrinės ir Šiaurės Vakarų Europos regiono UNESCO Pasaulio paveldo tyrimų, informacijos ir komunikacijos tinklą.

3. Istorinės miesto amatininkystės ir švenčių tradicijų puoselėjimas:
AMATŲ PROGRAMOS administravimas ir sklaida.
PROJEKTŲ rengimas ir įgyvendinimo koordinavimas.
EUROPOS DAILIŲJŲ AMATŲ DIENŲ organizavimas.
KULTŪROS PASO edukacijos.

4. Jaunuomenės ir bendruomenių paveldosauginis ugdymas (EDUKACIJA):
Informacinių pranešimų, LEIDINIŲ IR PARODŲ rengimas.
Viešų proginių renginių ir švenčių organizavimas (PAVELDAS PER PIETUS, EUROPOS PAVELDO DIENOS).
Teminių programų, PROJEKTŲ rengimas ir įgyvendinimas.
Renginių jaunimui organizavimas (KULTŪROS PASO renginiai, PASKAITOS, EKSKURSIJOS, ORIENTACINIAI ŽAIDIMAI, PROTMŪŠIAI).

5. Senamiesčio bendruomenės įtraukimas į projektų aptarimus ir tvarkybos darbus:
VIEŠŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ pristatymų ir aptarimų organizavimas.
METODINĖ PAGALBA paveldo saugojimo, priežiūros ir TVARKYBOS klausimais.
Bendruomeniškumo plėtojimas, gyventojų įtraukties į sprendimų priėmimą skatinimas.
Siūlymų teikimas dėl senamiesčio atgaivinimo ir tvarkybos.