VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

APIE MUS

Vizija, misija ir vertybės

VIZIJA

Gyvybingas ir patrauklus sostinės gyventojams ir svečiams Senamiestis, UNESCO Pasaulio paveldo vietovė, kurioje reikliai saugomos autentiškos paveldo vertybės, gaivinamos miesto kultūrinės tradicijos ir, tęsiant urbanistinę sostinės raidą, kuriama pažangi šiuolaikinė gyvenamoji aplinka.

MISIJA

būti svarbiausia ir patraukliausia institucija vilniečiams (ir Lietuvos piliečiams), vykdančia aktualias neformalaus švietimo, konsultacijų, tyrimų, stebėsenos ir informacinės sklaidos veiklas, skirtas sostinės kultūros paveldo vertybėms saugoti ir garsinti;

būti tarp aktyviausių Baltijos jūros ir Šiaurės vakarų Europos regiono UNESCO Pasaulio paveldo objektų tyrimų, informacijos ir komunikacijos tinklo/ sistemos dalyvių;

nuosekliai gerinti vietos bendruomenių paveldosauginį sąmoningumą, jų įsitraukimą į istorinių pastatų ir aplinkos apsaugą ir tvarkybą.

VERTYBĖS

Paveldosaugos atžvilgiu sąmoninga, atsakinga ir aktyvi bendruomenė;

autentiški kultūros paveldo objektai ir kultūrinės tradicijos (nematerialusis paveldas, gaivinamas ir pratęsiamas šiuolaikinės kūrybos);

tarptautinė Vilniaus istorijos, kultūros paveldo vertybių ir tradicijų sklaida.

IMG_1047 20190328_124148 IMG_20200220_121418