VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

PARAMA BENDRUOMENEI

D.U.K.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra bendradarbiauja su senamiesčio teritorijoje veikiančiomis seniūnaitijomis. Seniūnaitis yra artimiausia gyventojams grandis; jis patars ir padės rasti atsakymus į daugelį klausimų. Seniūnaitijos gyventojai gali patys planuoti ir kreiptis į atsakingas institucijas jiems aktualiais klausimais, o Agentūra suteiks konsultacijas dėl bendros veiklos organizavimo. Su seniūnaičių pareigomis ir teisėmis galite susipažinti LR Vietos savivaldos įstatymo 33-35 straipsniuose.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Norite vykdyti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje?
Terminas „tvarkyba“ apibrėžia kultūros paveldui išsaugoti atliekamus darbus – taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas, restauravimas, atkūrimas, šių darbų planavimas ir projektavimas. Atkreipkite dėmesį į tai:

Kas sudaro pastato ar objekto autentiškumą ir vertę (žodžiu „autentiškas“ apibūdinami pastatai, istoriniai objektai, medžiagos, kurios sudaro objekto ar jo dalies savitumą bei medžiagos kokybę, atspindi tradicines statybos ar gamybos technologijas)?
Kokias autentiškas detales reikia konservuoti, o kurias galima atnaujinti?
Kurios detalės buvo sunaikintos ir jas reikia pakeisti naujomis?
Kurias detales reikia restauruoti, pašalinti ar atkurti taip, kad pastatas atgautų pirminę išvaizdą?
Siekite, kad būtų išsaugota kuo daugiau istorinio pastato elementų, jo bendra vertė. Susipažinkite su istoriniais duomenimis, kurie padės suvokti geriausią pastato atnaujinimo būdą.

Norint tinkamai suprasti pastato tvarkybos galimybių ir reikalavimų visumą patariame kreiptis į Kultūros paveldo departamento atestuotą specialistą

2. Jūsų namo balkonai yra galimai avarinės būklės? Kreipkitės į pastatą administruojančią įmonę, bendriją, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrą (tel. 85 212 2535, el. p.: k.masaitis@vsaa.lt). Dabar Vilniaus miesto savivaldybė gali skirti dalinį finansavimą tvarkybos darbams. Patarimas kaip susitvarkyti balkoną.

3. Jūsų namo kiemas senamiestyje yra be vartų? Norint įsirengti kiemo vartus reikės padaryti projektą ir suderinti Vilniaus m. savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyryje bei Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriuje. Projektą parengti gali atestuotas architektas.

4. Dėl pastato priežiūros ir tvarkybos (dėl yrančių kaminų, stogų, lietvamzdžių, karnizų ir pan., kompleksinės tvarkybos, dėl  praeiviams pavojų keliančios pastato ar jo dalių būklės) kreipkitės į namo administratorių, bendriją,  VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrą (tel. 85 212 2535, el. p.: k.masaitis@vsaa.lt).

6. Pastebėjus galimus pastatų ar aplinkos tvarkybos pažeidimus ar aptikus archeologinį radinį kreipkitės į Vilniaus m. savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Kultūros paveldo apsaugos poskyrį (tel. 85 211 2637, el.p.: darius.daunoras@vilnius.lt) bei Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinį padalinį (tel. 85 275 4221, 85 273 1024, el.p.: vilnius@heritage.lt).

7. Jeigu norite susitvarkyti name esančius senus rūsius, kreipkitės į Agentūrą ir mes patarsime kur kreiptis dėl rūsių tyrimų, išvalymo, tvarkymo, restauravimo. Už tvarkingai ir teisingai atliktus restauravimus darbus daugeliu atveju galima gauti kompensaciją iš Kultūros paveldo departamento.

8. Kur kreiptis dėl medžių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo? Kokia tvarka ir kas rengia želdinių/aplinkos tvarkybos projektus? Vilniaus m. savivaldybės Želdynų skyrius organizuoja medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą, inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja miesto želdynų planavimo, projektavimo procesus, naujų miesto želdynų įrengimą, siekiant užtikrinti darnią miesto plėtrą ir rekreacinių visuomenės poreikių įgyvendinimą, vykdo želdynų ir želdinių apsaugą (tel. 85 211 2865, el. p.: giedre.ceponyte@vilnius.lt).

9. Dėl  Senamiesčio gatvių ir kiemų valymo ir priežiūros kreipkitės į UAB ,,Mano aplinka“ (Elektrinės g. 3, Vilnius, 85 239 4960, el.p.: info@manoaplinka.eu). Jei  pastebite, kad UAB ,,Mano aplinka“ netvarko ar blogai tvarko, kreipkitės į Vilniaus m. savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrį (tel. 85 211 2135, el. p.: rasa.razanskiene@vilnius.lt).

10. Kur kreiptis dėl Senamiesčio gatvių ir šaligatvių remonto? Apie susidariusias avarines situacijas Vilniaus mieste galite kreipkitės į UAB „GRINDA“ (tel. 1355; tel. 8 5 215 2112, el.p.: 1355@grinda.lt,). Dėl gatvių ir šaligatvių dalies dangos remonto kreipkitės į Vilniaus m. savivaldybės Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrį (tel. 85 211 2104, el. p.: gintautas.niaura@vilnius.lt).

11. Kur kreiptis dėl vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto įrenginių ir lauko baldų: suolų, gėlynų, šiukšlinių ir pan.? Kreipkitės į Vilniaus m. savivaldybės Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrį (tel. 85 211 2135, el. rasa.razanskiene@vilnius.lt).

12. Ką daryti, jei namą apipiešė grafiti? Grafiti piešėjai nusižengia pagal 3 LR ATPK straipsnius – sužaloja materialųjį turtą, įvykdo nedidelį chuliganizmą bei pažeidžia tvarkymo ir švaros taisykles. Tačiau, jeigu pažeidėjui pavyksta išlikti nepastebėtam, namų savininkai privalo savo lėšomis valyti grafiti. Patys savininkai gali valyti grafiti atitinkamomis priemonėmis arba kreiptis į savo namo administratorių, bendriją bei valymo firmas, kurios tuo užsiima.

13. Kur kreiptis, jei automobilis pastatytas neleistinoje vietoje? Kreipkitės į Vilniaus m. savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių (tel. 85 219 7948, 85 211 2390 el.p viešoji.tvarka@vilnius.lt).

14. Jei norite parduoti savo nekilnojamąjį turtą senamiestyje, reikės kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto, kuris surašomas objekto pardavėjui, ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui, ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Prašymą galite užpildyti savivaldybėje.

15. Kaip įsirengti stoglangius? Projektuojant ir įrengiant pastoges bei naujus stoglangius reikia vadovautis „Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijomis“ (Stoglangiu_rekomendacijos). Pagal patvirtintą projektą pačiam įsirengti plokštuminį stoglangį jums padės ši nuoroda.

16. Kaip susitvarkyti senus medinius langus ir duris? Vadovaukitės Agentūros leidiniu „langai-durys-vartai.pdf“. Daugiau rekomendacijų:

Seno lango remontas

Medinių durų atnaujinimas

Patarimai medinių langų pasirinkimui ir montavimui

Medinių grindų restauravimas