VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

BENDRUOMENEI

PARAMA SENAMIESČIO PASTATŲ IŠORĖS TVARKYBAI

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 10 11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

SENAMIESČIO GYVENTOJAI IR PASTATŲ SAVININKAI, NORINTYS TVARKYTI SAVO PASTATŲ IŠORĘ AR JŲ APLINKĄ IR GAUTI PARAMĄ 2020 M.,
PRAŠOME IKI 2019 M. SPALIO 1 D. TEIKTI PRAŠYMUS

2017-PARAMOS-APRASAS-SPRENDIMAS.doc
2017-PARAMOS-APRASAS.doc
2017-Prašymo forma
2018 PARAMOS APRASAS pakeitimas 2018 06

Tvarkymo darbų įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų iniciatyvumo.

PARAMA SENAMIESČIO PASTATŲ IŠORĖS TVARKYBAI 2018 M.

2019 metams pateikta 17 prašymų 697776,77 Eur. paramai gauti.

2019-03-22 d. protokolas

Daugiau informacijos:
tel. (8 5) 212 2535
el. paštu: k.masaitis@vsaa.lt