VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

PATARIMAI, NUORODOS

ISTORINIŲ PASTATŲ BŪKLĖS PRIEŽIŪRA IR TVARKYBA

Saugotini istoriniai pastatai – kultūros paveldo objektai gali būti pavieniai ar kompleksą sudarantys objektai, vertingi etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. Vertingiausi paveldo objektai yra tie, kurie nuo pirminės statybos yra išlikę nepakeisti, autentiški ar patyrę kuo mažiau pakitimų. Tinkama nuolatinė istorinių pastatų priežiūra, naudojimas ir tvarkyba yra efektyviausia jų apsauga.

Pastato priežiūra prasideda nuo apžiūros, įvertinant bendrą jo būklę. Iš pirmo žvilgsnio pastatas gali atrodyti neblogai, tačiau, atidžiai patyrinėjus jautriausias, lengviausiai pažeidžiamas pastato vietas, dažnai galima rasti trūkumų ir pažeidimų, kurių netvarkant, pastato būklė blogėtų. Kuo anksčiau bus pastebimi ir tvarkomi pastatų trūkumai, tuo mažiau nukentės jų autentiškumas, tvarkyba kainuos pigiau, o vertė augs. Todėl kviečiame būti rūpestingais šeimininkais: tausokime laiko išbandymus ir žmonių pripažinimą patyrusius paveldo objektus, drauge augindami savo turto ir miesto kultūros vertę.

Visų istorinių pastatų naudotojų pareiga saugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jį perduoti ateities kartoms (NKPA įstatymas). Tokių pastatų priežiūrą ir tvarkybą reglamentuoja teisės aktai. Pastatų priežiūros nuostatos aprašytos Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamente, Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijose ir statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017, kur rašoma apie statinių naudojimo priežiūros tvarką.

Agentūros specialistai teikia nemokamas konsultacijas apie istorinių pastatų priežiūrą ir tvarkybą bei koordinuoja Savivaldybės paramos skyrimą. Šiame skyriuje rasite patarimus, kaip prižiūrėti jautriausias pastatų dalis, o daugiau rekomendacijų, kurias padėjo parengti paveldosaugos ekspertas Jakovas Mendelevičius – žemiau esančiose nuorodose. Kilus klausimams, nedvejodami kreipkitės į Agentūros specialistus, tel. 85 212 2535, el. p.: k.masaitis@vsaa.lt

Cokolis
Lietvamzdžiai
Balkonai
Įtrūkimai ir plyšiai fasaduose

Nuorodos:
Lietaus vandens nuleidimo sistemų įrengimo tvarka
Palėpių ir stoglangių įrengimas
10 patarimų medinių pastatų savininkams
Rekomendacijos dėl medinių pastatų priežiūros ir atnaujinimo
Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektai ir reglamentai