VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

SVARBU! Vyriausybei paskelbus visoje Lietuvos respublikoje III laipsnio karantiną, nuo kovo 16 d iki karantino pabaigos agentūroje nevyks renginiai ir nebus priimami lankytojai. ATŠAUKIAMI SUPLANUOTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO SUSIRINKIMAI agentūros patalpose. VYKS TIESIOGINĖS VIEŠOJO PRISTATYMO TRANSLIACIJOS, kurių metu bus galima užduoti klausimus, teikti pasiūlymus ir pastabas. Parengtų tiesioginių transliacijų nuorodos žemiau.

___________________________________________________

Agentūra dar 2008 m. teikė itin aktualų siūlymą Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai „Dėl papildomo viešo projektinių pasiūlymų plėtrai Senamiestyje pristatymo“. Taryba sprendimu ir Miesto plėtros departamento vadovybė tam pritarė, tačiau administracija reikiamo sprendimo nepriėmė, motyvuodama esamo statybos įstatymo nuostatų pakankamumu. Agentūra šį pasiūlymą kartodavo kaskart viešumoje kilus rezonansui dėl naujų statybų Senamiestyje. Galiausiai, vadovaujantis posakiu „geriau vėliau nei niekada“, 2019-03-07 d. pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-569/19, o Miesto plėtros departamentas nukreipia projektuotojus papildomam viešam projektinių pasiūlymų pristatymui bei svarstymui  Agentūroje. Nedvejojame šio proceso svarba ir nauda viešosios komunikacijos kultūrai ir pažangai.

Siekdami viešų renginių Agentūroje darnos bei pagarbos jų dalyvių orumui ir privatumui, nustatome
FILMAVIMO (FOTOGRAFAVIMO) VIEŠŲ RENGINIŲ METU TVARKĄ:
(remiantis Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos praktika ir paaiškinimais)

Viešo renginio dalyviai, ketinantys renginio metu filmuoti ar fotografuoti, apie tai iš anksto, vėliausiai renginio išvakarėse, informuoja Agentūros vadovą ar renginį organizuojantį specialistą, taip pat pranešdami kokiu tikslu tai bus daroma, ar ir kur bus viešinama medžiaga. Agentūros vadovas ar už renginį atsakingas specialistas prieš pradedant viešąjį renginį informuoja jo dalyvius apie vyksiantį filmavimą ar fotografavimą bei jų tikslus.

„Fiksuojant panoraminį planą, kuriame neišryškinami konkretūs žmonės, sutikimo nereikia. Jei filmuojami (fotografuojami) konkrečiai išskirti žmonės ir jie yra aiškiai atpažįstami, tai reikia gauti jų sutikimą. Jei dalyvaudamas renginyje žmogus pastebi, kad yra filmuojamas (fotografuojamas) jam to nepageidaujant ir jis aiškiai tai parodo (pasako) jį fiksuojančiam asmeniui, tokia žmogaus valia turi būti gerbiama (nebent fiksuojama informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus arba filmuojamas viešasis asmuo)“ (Ištrauka iš Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos puslapio).

Agentūroje (o nuo 2020 03 16 d. virtualiai) galima susipažinti su šiais projektiniais pasiūlymais:

Visuomenės informavimas apie numatomą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje, projektavimą. 2020-04-06 d. nuo 17:30 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu: https://youtu.be/IrGr6_7qHhE

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Užupio g. Nr. 22, Vilniuje administracinių patalpų Nr. 4 paskirties keitimo į gyvenamąją projektavimą vyko nuotoliniu būdu per nuorodą 2020-03-24 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Aukštaičių g. 25, Vilniuje, rekonstravimą vyko per nuorodą  2020-03-17d.  2020-03-17_Protokolas
2020-03-17_Priedas_atsakymai i pastabas zodziu
Priedas 2020-03-17_atsakymai i pastabas rastu

Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato – restorano, Vilniaus g. 29 rekonstravimą vyko per nuorodą 2020-03-19 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 53A, Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-03-05 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9, Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-03-03 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo įstaigos paskirties pastato paskirties keitimo į svečių namus, Pranciškonų g. 1, Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-02-19 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios patalpos- buto Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo, Rožių al. 4, Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-02-17 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai), Aukštaičių g. 14, Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-02-07 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono gatvės nuo Šopeno g. iki Geležinkelio g. sankryžos Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-01-28 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučių paskirties pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2020-01-07 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją Pylimo g. 60 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-12-16 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo dalies administracinių patalpų nr. 101 paskirties keitimo į gydymo suformuojant atskirą turtinį vienetą, Šaltinių g. 24 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-12-05 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Krivių g. 24 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-12-04 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio pastato paskirties keitimo į administracinę Algirdo g. 4 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-12-02 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją, suformuojant du turtinius vienetus Pylimo g. 25 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-27 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato L. Stuokos-Gucevičiaus g. 5 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-26 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato administracinių patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į mokymo Totorių g. 3 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-21 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės Nr. 13 paskirties keitimo į gyvenamąją Šv. Mykolo g. 12 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-21 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato negyvenamųjų patalpų paskirties keitimo į maitinimo Sodų g. 15 Vilniuje, projektavimą.  Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-19 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamo namo Šv. Kazimiero g. 5 Vilniuje, rekonstravimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-18 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Didžioji g. 18 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-14 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos palėpės dalies padalinimo į du turtinius vienetus ir paskirties keitimo, Balstogės g. 6 Vilniuje, projektavimą.
Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-12 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio „Panorama“ Sodų g. 14 Vilniuje, rekonstravimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-07 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Aukštaičių g. 31 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-11-05 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Baltasis skersgatvis 8 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-30 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato trijų naujų turtinių vienetų formavimo, dviejų iš jų paskirties keitimo į prekybos, Dominikonų g. 5 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-28 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo prekybos patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją Ligoninės g. 2 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-16 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kitos paskirties patalpos keitimo į paslaugų Šv. Stepono g. 5 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-15 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamo namo paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą ir tame name esančių negyvenamųjų patalpų į vieną turtinį vienetą ir paskirties keitimo į gyvenamąją Gėlių g. 3 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-14 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato- kalnų parko dalies teritorijos tvarkymo, statinių statybos ir remonto Arsenalo g. 5, Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-10 d.
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos informacija: „Projektiniai pasiūlymai parengti atliekant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pateiktų pastabų techniniam projektui „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete komplekso (u. o. k. 664) – Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos, remonto projektas“ taisymą. Ši procedūra yra kartojama atsižvelgiant į ankstesnių viešų pristatymų metu gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Daugiau:

Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučių ir dvibučio gyvenamųjų namų paskirties keitimo ir pritaikymo svečių namams, Didžioji g. 3 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko Vilniaus agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-08 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio paskirties pastato Basanavičiaus g. 4a, Vilniuje rekonstravimąViešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-10-07 d. 

Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono gatvės nuo Šopeno gatvės iki Geležinkelio ir Algirdo gatvių sankryžos rekonstravimo projektinių pasiūlymų rengimo užduoties viešas svarstymasSu užduotimi galima susipažinti internete. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4; 2019-09-25 d. 

Vokiečių gatvės Vilniuje, rekonstrukcijos projekto
konkurso užduoties aptarimas
.
Viešasis susirinkimas vyko 2019-09-23 d. Apie susirinkimą galima paskaityti čia.

Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato Pylimo g. 51 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-09-24 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Krivūlės g. 3 Vilniuje, projektavimąViešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-09-10 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų pastatų komplekso adresu Šv. Stepono 32, Vilniuje antrojo pastato rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-08-28 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Paupio g. 16, Vilniuje, rekonstravimą ir paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-08-08 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamo namo, Tilto g. 9 Vilniuje, rekonstravimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-08-07 d.

Visuomenės informavimas apie administracinio pastato su kavinės patalpomis Vilniaus g. 24, Vilniaus m., paprastojo remonto ir paskirties keitimo į kultūros paskirtį projektavimą.
Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-08-01 d. 18.30 val.

Visuomenės informavimas apie sporto maniežo pastato Vilniaus g. 24, Vilniaus m., paprastojo remonto ir paskirties keitimo į kultūros paskirtį projektavimą.  Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-08-01 d. 17.30 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr. 10 neįrengtos pastogės dalies paskirties keitimo į gyvenamąją Raugyklos g. 11 Vilniuje, projektavimą.
Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-07-22 17.30 val.

Visuomenės infromavimas apie numatomą poliklinikos pastato paskirties keitimo į religinę Didžioji g. 32A Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-07-16 17.30 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo kapitalinio remonto, keičiant pastogės dalies negyvenamųjų patalpų paskirtį į gyvenamąją ir prijungiant prie buto nr. 6 Dominikonų g. 15 Vilniuje, projektavimą.  Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-07-08 17.30 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Bokšto g. 21A Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-07-02 17.30 val. 

Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (dviejų butų) mažaaukščio blokuoto gyvenamojo namo Polocko g. 34C Vilniuje rekonstravimąViešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-06-13 17.30 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Baltojo skersgatvio 8 Vilniuje, rekonstravimąViešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-06-10 17.30 val.
Apie susirinkimą galima paskaityti čia

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo patalpų nr. 23A ir 24 atidalinimo, keičiant paskirtį į gyvenamąją Odminių g. 1 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas vyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-06-10 17.30 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtų pastogių paskirties keitimo į gyvenamąją Šv. Stepono g. 23 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko agentūroje, Stiklių g. 4, 2019-05-29 17.00 val.

Visuomenės informavimas apie numatomą skvero Maironio g. priešais Onos bažnyčią, Senamiesčio seniūnijoje projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-28 d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų G. 14 projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-2d. 

Visuomenės informavimas apie numatomą LMTA studijų miestelio mokslo ir gyvenamosios paskirties pastatų komplekso Olandų g. 21A Vilniuje projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Gedimino pr. 42, J. Karoso salėje, 2019-05-16 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato (Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmų unik. obj. k. 1087) Žygimantų g. 3, Vilniuje rekonstravimą: Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-16 d. agentūroje, Stiklių g. 4.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9 Vilniuje rekonstravimą: Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-15 d. agentūroje, Stiklių g. 4.

Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Rasų g. 9 Vilniuje projektavimą: Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-14 d. agentūroje, Stiklių g. 4.

Visuomenės informavimas apie numatomą bendrabučio pastato paskirties keitimo į kultūros paskirtį Vilniaus g. 24 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-06 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Z. Sierakausko g. 25 Vilniuje projektavimą: Viešasis susirinkimas įvyko 2019-05-06 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamosios patalpos nr. 12a paskirties keitimo į gyvenamąją, prijungiant prie buto nr. 11, Klaipėdos g. 5 Vilniuje, rekonstravimąViešasis susirinkimas įvyko 2019-04-16 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamos pastogės paskirties keitimo į gyvenamąją Vilniaus g. 12, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-04-09 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Aukštaičių g. 2 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-04-08 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų nr. 2 paskirties keitimo į gyvenamąją, butų nr. 6 ir nr. 8 padalinimo į keturis turtinius vienetus Krivių g. 13 Vilniuje projektavimąViešasis susirinkimas įvyko 2019-04-04 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9 Vilniuje rekonstravimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-04-02 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą garažo paskirties keitimo į gyvenamąją Klaipėdos g. 7 Vilniuje, projektavimą.
Visuomenės informavimas apie numatomą garažo paskirties keitimo į gyvenamąją, sujungiant su vienbučiu gyvenamuoju namu, Klaipėdos g. 7-33 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-04-01 d.d

Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio) pastato rekonstravimą, pagalbinio ūkio pastato ir stoginės Lenktoji g. 30 Vilniuje, projektavimą. >Viešasis susirinkimas įvyko 2019-03-29 d.
Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės dalies paskirties keitimo į gyvenamąją, įrengiant vieną butą, Stiklių g. 14 Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-03-20 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Krivių g. 13A Vilniuje, projektavimą. Viešasis susirinkimas įvyko 2019-03-26 d.