VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

Agentūra dar 2008 m. teikė itin aktualų siūlymą Savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai „Dėl papildomo viešo projektinių pasiūlymų plėtrai Senamiestyje pristatymo“. Taryba sprendimu ir Miesto plėtros departamento vadovybė tam pritarė, tačiau administracija reikiamo sprendimo nepriėmė, motyvuodama esamo statybos įstatymo nuostatų pakankamumu. Agentūra šį pasiūlymą kartodavo kaskart viešumoje kilus rezonansui dėl naujų statybų Senamiestyje. Galiausiai, vadovaujantis posakiu „geriau vėliau nei niekada“, 2019-03-07 d. pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-569/19, o Miesto plėtros departamentas jau nukreipia projektuotojus papildomam viešam projektinių pasiūlymų pristatymui bei svarstymui  Agentūroje. Nedvejojame šio proceso svarba ir nauda viešosios komunikacijos kultūrai ir pažangai.

Agentūroje galima susipažinti su šiais projektiniais pasiūlymais:

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Aukštaičių g. 2 Vilniuje, projektavimą.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete, Stiklių g. 4 (tel. 2122535) ir UAB „Sivysta Estate“ biure,  Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius,  +3705 2336417, darbo dienomis 9:00-17:00 val. Viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-08, 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Tel. 8 (5) 2122535.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo negyvenamųjų patalpų nr. 2 paskirties keitimo į gyvenamąją, butų nr. 6 ir nr. 8 padalinimo į keturis turtinius vienetus Krivių g. 13 Vilniuje projektavimą
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-04, 17:00 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Tel. 8 (5) 2122535.

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos g. 9 Vilniuje rekonstravimą
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete, Stiklių g. 4 (tel. 2122535) ir UAB „Renova“ patalpose Gedimino pr. 16, tel. 869821492 nuo 2019-03-12 iki 2019-04-02 darbo dienomis 9-16 val. (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-02, 17:35 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Tel. 8 (5) 2122535.

Visuomenės informavimas apie numatomą garažo paskirties keitimo į gyvenamąją Klaipėdos g. 7 Vilniuje, projektavimą.
Visuomenės informavimas apie numatomą garažo paskirties keitimo į gyvenamąją, sujungiant su vienbučiu gyvenamuoju namu, Klaipėdos g. 7-33 Vilniuje, projektavimą.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete, Vasario 16-osios g. 2-1 (tel. 868117771) ir Stiklių g. 4 (tel. 2122535) darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-04-01, 17:00 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 2122535

Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio) pastato rekonstravimą, pagalbinio ūkio pastato ir stoginės Lenktoji g. 30 Vilniuje, projektavimą.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete, Lenktoji g. 30 (tel. 8 650 56906) ir Stiklių g. 4 (tel. 2122535) darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-29, 16:00 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Tel. 8 (5) 2122535

Visuomenės informavimas apie numatomą daugiabučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės dalies paskirties keitimo į gyvenamąją, įrengiant vieną butą, Stiklių g. 14 Vilniuje, projektavimą.
Viešasis susirinkimas įvyko 2019-03-20, 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4.

Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Krivių g. 13A Vilniuje, projektavimą.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima internete, Olimpiečių g. 4-1 (tel. 861682237) ir Stiklių g. 4 (tel. 8 5 2122535) darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).

Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-26, 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Tel. 8 (5) 2122535.

kriviu 13A