VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TVARKYBA

Šv. Onos bažn. skvero tvarkyba

Šių metų vasarą vykusiame pasitarime pas Vilniaus vicemerą buvo pritarta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros iniciatyvai sutvarkyti skverą priešais Šv. Onos bažnyčią Maironio ir Bernardinų gatvių kampe. Rugsėjo mėnesį Savivaldybės Miesto plėtros departamentas parengė darbo užduotį šio skvero sutvarkymo projektiniams pasiūlymams parengti. Šiuo projektu siekiama sutvarkyti nenaudojamą teritoriją priešais bažnyčią, sukurti patogią ir patrauklią vietą visiems norintiems pasigrožėti šiuo unikaliu architektūriniu ansambliu.

Departamento užsakymu projektinius pasiūlymus rengs SĮ Vilniaus planas. Gruodžio pradžioje atlikti šios teritorijos archeologiniai žvalgybiniai tyrimai, 3 šurfai (vadovas Linas Girlevičius). Jų metu atrastos XIX a. akmenų grindinio ir buvusios varpinės pamatų liekanos. Informacija bus patikslinta, pabaigus archeologinių tyrimų ataskaitą. Atsižvelgiant į archeologinius ir istorinius tyrimus gali būti tikslinama projektavimo užduotis. Projektinių pasiūlymų medžiaga bus paviešinta agentūros internetinėje svetainėje.

Panorama su Bernardinų varpine