VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

APIE SENAMIESTĮ

Augustinų vienuolyno restauravimas

Vilniaus augustinų vienuolyno pastatų ansamblio Rytų vienuolyno namas (Bokšto g. 15/Savičiaus g. 17) rekonstruotas ir pritaikytas mokslo paskirčiai. Pastatas priklauso LR Švietimo ir mokslo ministerijai. Projekto vadovė architektė Marija Nemunienė, UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”.  2010 – 2011 m.  tikslinius architektūrinius tyrimus atliko E. Purlys, žvalgomuosius polichrominius tyrimus – N. Šarkauskaitė. Polichromijos restauravimo aut. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Fasaduose restauruota XVIII a. pab. polichrominė baroko tapyba.

Šioje Vilniaus dalyje buvo gyvenama jau XIV-XV a. Kultūrinis sluoksnis greta Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios yra 2,6-2,8 m storio. Šį sklypą  1677 m. įsigijo vienuoliai augustinai. 1679 m. čia pastatyta nedidelė medinė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia. 1745-1768 m. vietoj sudegusios medinės bažnyčios pastatyta mūrinė bažnyčia. 1780 m. (~) rekonstrukcijos metu visi senieji pastatai nugriauti, prie Bokšto gatvės, per visą posesijos ilgį pastatytas naujas ilgas pagrindinis vienuolyno korpusas. II-ojo Pasaulinio karo metu vienuolynas sudegė. 1967 m. nugriauta pagrindinio korpuso pietinė dalis, pietinis pagrindinio korpuso priestatas kieme, kiemo vakarinės dalies statiniai. Pastatas pritaikytas sandėliams. Pastaraisiais metais jis buvo tuščias.

Augustinų iki restauravimo