VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

INTERREG IVC projektas INNOCRAFTS „Amatininkystės naujovės verslo politikoje“

Projektas INNOCRAFTS įgyvendintas 2012–2014 m. Projektą įgyvendino Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra drauge su Vilniaus amatininkų asociacija. Projekte dalyvavo 15 partnerių institucijų iš 11 Europos šalių: Florencijos savivaldybė (vadovaujantis parteris), Toskanos savivaldybių asociacija (Italija), Prancūzijos nacionalinis menų ir amatų institutas, Andalūzijos paveldo visuomeninis fondas (Ispanija), Bistritos savivaldybė (Rumunija), Regiono savivaldybių asociacija (Bulgarija), Burgas savivaldybė (Bulgarija), Barselonos prekybos rūmai (Ispanija), Aalto universiteto meno ir dizaino mokykla (Suomija), Rygos savivaldybė, Reimso savivaldybė (Prancūzija), Airijos amatų taryba, Budapešto įmonių agentūra (Vengrija), Slovakijos pramonės ir prekybos rūmai ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.
VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra buvo pakviesta dalyvauti šiame projekte, nes jau nuo 2002 metų įgyvendina Savivaldybės „Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą“
. Projekto metu buvo keičiamasi patirtimi amatininkų dirbtuvių steigimo ir veiklos srityje, rengiami mokymo seminarai, teminiai vizitai, studijuojami gerosios praktikos pavyzdžiai, rengiami amatų atgaivinimo istoriniuose miestuose planai.
2014 m. spalio 28–30 dienomis vyko programos INTERREG IVC projekto INNOCRAFTS („Amatininkystės naujovės verslo politikoje“) baigiamoji konferencija Florencijoje
(Italija), kurioje dalyvavo ir agentūros bei Vilniaus amatininkų atstovai. Konferencijoje dalyvavusios ANCI Toskanos asociacijos prezidentės Saros Biagiotti vertinimu projektas INNOCRAFTS „Amatininkystės naujovės verslo politikoje“ – tai Europinė platforma, kuri pirmoji Europoje analizavo, atrinko ir aprašė gerąsias amatininkystės praktikas, geriausius pavyzdžius, įdomiausias inovacijas vietinėse ir regioninėse teritorijose. Konferencijos metu buvo pateiktas projekto rezultatas – leidinys „Verslo modeliai ir inovacijos menų ir šiuolaikinių amatų sektoriuje“. Tai gerųjų praktikų vadovas, kurį sudaro seminarų metu pristatytų 60 gerųjų praktikų pavyzdžių iš 13 Europos miestų. Leidinyje taip pat pateikti atrinkti 24 geriausieji pavyzdžiai apie tradicinės amatininkystės plėtrą, įrodantys teigiamą poveikį atitinkamose vietovėse. Tarp geriausiųjų pavyzdžių atrinktas vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos modelis, kuris buvo pristatytas seminarų metu Florencijoje, Reimse, Barselonoje, Bistritoje, Burge.
Pagrindinis projekto INNOCRAFTS tikslas – kiekviename projekte dalyvaujančiame mieste pritaikyti bent po vieną pažangų kito miesto partnerio įgyvendintą projektą ar jo dalį. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra dalyvaudama projekte drauge su Vilniaus amatininkų asociacija kaupė informaciją apie pažangią projekto partnerių patirtį, kuri galėtų būti įgyvendinta mūsų mieste. Buvo svarstomi Reimso, Aalto universiteto (Suomija) ir Airijos amatų tarybos pristatyti pavyzdžiai, kuriuose siūlomas amatininkų, verslo vadybos studentų ir profesionalių dizainerių bendradarbiavimas, verslo konsultacinių paslaugų tiekimas, diegiant pažangias verslo rinkodaros strategijas ir stiprinant amatininkų gaminamų produktų konkurencingumą. Kitas svarbus mūsų miestui modelis – tai amatų mokymo centro kūrimas, panaudojant Florencijos ir Bratislavos miestų  savivaldybių pavyzdžius.
Projekto Vilniaus darbo grupė surengė eilę pasitarimų, kuriuose buvo svarstoma galimybė kurti Vilniaus amatų mokymo centrą. Parengta
„Tradicinių amatų sektoriaus ir neakademinio mokymo bei tobulinimosi praktikos amatų srityje apžvalga“
Lietuvoje ir Vilniuje, pateiktos politinių gairių rekomendacijos Europos komisijai. Dėl Vilniaus amatų mokymo ir parodų centro statybos ir kūrimo buvo parengta ir pateikta paraiška Kultūros ministerijos skelbtai Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programai gauti lėšoms iš ES struktūrinių fondų. 2015 m. pradžioje planuojama surengti konferenciją šalies mastu dėl būtinybės sostinėje steigti Amatų mokymo centrą.
Projektas buvo finansuojamas per INTERREG IVC programą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų.

Projekto interneto svetainė:  http://www.innocrafts.eu

Daugiau informacijos (archyvas):
Irena Sakalauskienė
tel. (8 5) 212 2535
el. paštas
j.sakalauskiene@vsaa.lt