VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Nordic Culture Point projektas

Projektas „UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos patirtys Vilniuje, Rygoje ir Taline“ vykdomas 2020 05 18 – 2021 10 15 d. Projektą remia Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa Nordic Culture Point.

Tikslas – sukurti atvirą duomenų ir bendradarbiavimo platformą, atspindinčią trijų sostinių: Rygos, Talino ir Vilniaus – UNESCO pasaulio paveldo vietovių apsaugos ir tvarkybos palyginamąją būklę. Bus surengti seminarai šiuose  3-uose miestuose, keičiantis patirtimi ir diskutuojant šiomis temomis: gyventojų dalyvavimas paveldosaugoje; naujoji statyba Senamiesčiuose ir jų apsaugos zonose bei jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas.

Partneriai – Rygos savivaldybės Miesto plėtros departamentas ir Talino savivaldybės Paveldosaugos skyrius. Projektas dedikuotas šių miestų įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 25-mečiui: Vilnius šį jubiliejų paminėjo 2019 m., o Ryga ir Talinas jį švęs 2021 m.

Partnerio laiškas

Pirmasis seminaras vyko Rygoje 2020 liepos 8 – 10 d.
2020 07  9 d. Rygos Rotušėje atidaryta paroda „Vilniaus senamiesčio apsauga ir tvarkyba 1994 – 2019“.

Antrasis seminaras vyko Taline 2021 m. liepos 14 – 15 d.
Baigiamasis seminaras vyko Vilniuje 2021 m. rugsėjo 23 – 24 d.

Culture_ENG_SMALL RD-090720-21 RD-090720-59