VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

TARPTAUTINĖ VEIKLA

Projekto „ROCK“ seminaras

Nuo 2017 metų gegužės mėn. Vilniaus miesto savivaldybė drauge su Agentūra dalyvauja vienos konkurencingiausių Europos Sąjungos programų „Horizon 2020“ finansuojamame projekte „ROCK“. Trejus metus truksiančio projekto metu bus siekiama sukurti inovatyvias istorinių miestų centrų regeneravimo strategijas ir  integruoto valdymo planus, naudojant pažangiausius aplinką tausojančius modelius, miestų rinkodarą, didinant miestų saugumą, skatinant bendruomenių iniciatyvas. Vilnius, UNESCO pasaulio paveldo miestas pasirinktas kaip vienas iš pavyzdinių miestų, galintis perteikti savo patirtį. Kitas projekto partneris iš Lietuvos yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kurio tema – optimaliausias kultūros paveldo panaudojimas taikant daugiakriterinę didelių duomenų ir teksto analizės rekomendacinę sistemą.

Šių metų vasario 1 d. Vilniaus Tech Park parke įvyko pirmasis iš projekto „ROCK“ programoje numatytų šiuolaikinių seminarų apie inovatyvų miesto įvaizdžio formavimą. Seminaro darbo sesijų metu Vilniaus rinkodaros, kultūros, turizmo ir verslo atstovai  nagrinėjo temas, kurias parinko seminaro moderatorius Miguel Rivas. Jis, pasitelkdamas tarptautines ir pačiame Vilniuje gimusias įžvalgas, kartu su seminaro dalyviais diskutavo apie inovatyvaus Vilniaus įvaizdžio formavimo būdus. Seminaro svečiai – Torino (Italija) savivaldybės atstovai papasakojo apie tai, kaip pramoninis, automobilių gamintojų miestas tapo dizaino sostine ir kaip jie panaudoja kultūrą ir šiuolaikinį meną, pristatydami savo miestą tarptautinėje aplinkoje. Baigiamojoje sesijoje buvo nagrinėjamos naujos Vilniaus kultūros paveldo perspektyvos, pažvelgiant į galimybes jį tinkamiausiai panaudoti šiuolaikinio miesto įvaizdžio formavimui ir reklamavimui.

Seminarą organizavo Vilniaus miesto savivaldybė kartu su įmone „Go Vilnius“,  Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, tarptautine organizacija TASO, projekto „ROCK“ komunikacijai ir informacijos sklaidai vadovaujančia agentūra ICLEI bei asociacija „Eurocities“.