VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

NAUJIENOS

Visų Šventųjų bažnyčia ir vienuolynas

2019 m. sausio 31 d. surengėme ekskursiją į Visų Šventųjų bažnyčią ir šalia buvusį karmelitų vienuolyną. Tai „Kultūros paveldo per pietus“ renginių ciklo dalis.

Vilniuje buvo 4 karmelitų vienuolynai. Pirmąjį Šv. Jurgio senosios regulos karmelitų vienuolyną 1506 m. įkūrė LDK kancleris Mikalojus Radvila Senasis. Antrasis senosios regulos karmelitų vienuolynas įkurtas 1620 m. šalia gynybinės sienos Rūdninkų vartų. Šalia vienuolyno 1620-1631 m. pastatyta  Visų šventųjų bažnyčia. Nuo 1624 m. prie Aušros vartų įkurtas basųjų karmelitų vienuolynas su Šv. Teresės bažnyčia, o 1638 m. – moterų basųjų karmeličių Šv. Juozapo vienuolynas su bažnyčia (tarp Arklių, Karmelitų ir Visų Šventųjų gatvių). Šį vienuolyno ansamblį su bažnyčia caro valdžia uždarė ir sugriovė 1877 m.

Plane matome, kad Visų Šventųjų vienuolyno ansamblis užėmė didelį plotą pietinėje miesto dalyje už gynybinės sienos. Prie Rūdninkų gatvės stovi ankstyvojo baroko stiliaus bažnyčia ir šimtmečiu vėliau statyta vėlyvojo baroko formų varpinė. Bažnyčios interjeras atnaujintas po 1748 m. gaisro. Buvę mediniai altoriai pakeisti mūriniais, puoštais dirbtiniu marmuru ir skulptūromis. Dvi šventųjų skulptūros seniau stovėjo bažnyčios fasado nišose, dabar – bažnyčios viduje prie vakarinės sienos. Zakristijoje išlikę XVIII a. sienų tapybos fragmentai. Virš zakristijos buvo biblioteka, turėjusi gana turtingą knygų kolekciją. Tarp bažnyčios ir gynybinės sienos (Pylimo g. 50) stovi vienuolyno noviciato pastatas su gražiu renesansinio stiliaus frontonu. Bažnyčia uždaryta 1948 m., joje buvo sandėlis, o nuo 1975 m. įrengta Dailės muziejaus Etnografinio meno ekspozicija. 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems.

Senasis vienuolyno pastatas yra plane šiek tiek lenktos formos ir išsitęsęs palei Visų Šventųjų gatvę. Kiemuose buvo daug ūkinių pastatų, kurie ne kartą perstatyti: arklidės, vežiminė, bravoras, grūdų sandėlis, kalvė, stalių dirbtuvė, refektorius (vienuolyno valgomasis) ir virtuvė. Nuo 1819 m. viename iš ūkinių pastatų veikė parapinė mokykla. Vienuolynas uždarytas 1885 m., jo pastatuose įrengti butai. Prie miesto sienos iki XX a. pradžios glaudėsi parduotuvėlės. 1939 m. šioje vietoje šalia sienos (iš kiemo pusės) pastatyta parapijos susirinkimų salė. Po karo salėje įrengtas kinoteatras „Aušra“.

Pagrindinis vienuolyno korpusas, kuriame iki šiol yra butai, seniai neremontuotas ir nerestauruotas. Galima tik pasidžiaugti, kad iki šiol išliko pastato struktūra: platus lenktas vienuolyno koridorius ir iš vienos pusės išsidėstę buvę vienuolyno patalpos. Pirmajame pastato aukšte įsikūrė daug parduotuvėlių. Buvusiame Noviciato pastate veikia turizmo agentūra ir „Rūdninkų knygynas“. Šalia – buvusios skalbyklos ir malkinės patalpose – kavinukė. Buvusio kinoteatro patalpomis naudojasi įvairios organizacijos.